Kedilerde Aortik Tromboembolizm

Hastalıklar
Yazar: adminTarih: 5 Haziran 20170 yorum yapıldı.

Aortik tromboembolizm genellikle kalp hastalıkları olan kedilerde görülür. Bu hastalık kedilerin arka bacak arterlerinde tromboz şekillenmesi ile görülür.

Kedilerde Aortik Tromboembolizm Nedir?

Aortik tromboembolizm  kalpte kan pıhtılaşması oluşmasından sonra bu pıhtının dolaşıma katılarak abdominal artere daha sonrada arka bacak arterlerine gitmesi sonucu ortaya çıkar. Bu olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak için anatomi bilginiz olmalıdır. Kedilerde dolaşım sistemi diğer memelilerden dolayısıyla insanlardan farksızdır. Dört odacıklı yapıda bulunan kalp büyük dolaşım sistemi ve küçük dolaşım sistemi mevcuttur. Tromboza neden olan pıhtı sol atriyumda oluşur ve buradan basınçla birlikte dolaşıma geçerek aorta ascenden- aorta descendes- aorta abdominalis yolunu izler. Burada aorta abdominalis iki kola ayrılarak arteria illica yı oluşturur. Pıhtı aorta abdominalis’in son kısmında oluşursa etkileri her iki tarafta da görülür eğer pıhtı arteria iliaca ya geçip sağ ya da sol tarafta durursa etkileri yerleştiği tarafta görülür.

Kedilerde Aortik Tromboembolizm Semptomları

Aortik tromboembolizm kedilerde arka bacak arterlerinin pıhtı ile tıkanması sonucu oluşur. Pıhtı ile tıkanan damarlarda kan dolaşımı olmayacağı için arka extremiteler oksijen ve besin yetersizliğine bağlı olarak gangren olma yolunda ilerler. Veteriner hekim muayenesi sırasında arteria femoralisten nabız alınamaz veya çok az hissedilir. Pıhtının olduğu taraftaki bacak kan akışı kesildiğinden dolayı soğuktur ve rengi anoksiye bağlı olarak morarmıştır. Arka bacaklar şişmiş ve hayvana oldukça acı veriyordur. Dokunulduğunda ise sorunun yaşandığı bacaklar soğumuştur. Hayvan yürümeye çalıştığında bacaklarını kontrol edemez ve sürüyerek ilerler.

Kedilerde Aortik Tromboembolizm Teşhisi

Hekim hastalık sırasında görülen semptomlar ve muayene sırası elde ettiği gözlemler sonucunda fiziksel testler yapar. Aortik tromboembolizm’in tam olarak teşhisi radyografi ile yapılır damardan geçen kan miktarının belirlenmesi için ise özel testler yapılabilir.

Kedilerde Aortik Tromboembolizm Tedavisi

Aortik tromboembolizm’in tedavisi oldukça güçtür çünkü hasta hayvanların veteriner hekime getirilmesi çok geç olur ve bu zaman dilimi içinde sorunun olduğu bacaklara kan gidemediği için hücreler nekroze olur. Ayrıca bu hastalığın gelişmesi için kalp hastalığı sonucu pıhtı oluşması gerekir. Bu seviyeye gelmiş kalp hastalığına sahip bir kedi uzun süre hayatını devam ettiremez.

Erken teşhis edildiğinde tıkanıklığın olduğu yer cerrahi müdahale ile açılır ve bacakların yeniden beslenmesi sağlanır. Eğer sorunun bulunduğu bacak tamamen nekroze olduysa anpute edilir.